سنسور حرکتی

توضیحات

سنسور حرکت دستگاهی است که حرکت فیزیکی را بر روی یک دستگاه یا در یک محیط تشخیص می‌دهد. توانایی تشخیص و ثبت حرکات فیزیکی و یا جنبشی در زمان واقعی را دارد.
یک سنسور حرکت نیز به عنوان آشکارساز حرکت شناخته می‌شود.
سنسور حرکت نوعی از سنسور الکترونیکی است. این سیستم معمولاً در دستگاه‌های انتهایی مصرف‌کننده تعبیه شده‌است، مانند:
تلویزیون هوشمند
لوح رایانه
سیستم‌های امنیت فیزیکی
بسته به توانایی سنسور حرکت می‌تواند حرکاتی را در دستگاه تشخیص دهد که در مجتمع یا محیط اطراف آن قرار دارد. معمولاً با یک سیستم یا نرم‌افزاری متصل می‌شود که حرکت را به یک عمل یا اطلاعات تقسیم می‌کند. به عنوان مثال، در تلفن‌های هوشمند، سنسورهای حرکتی اصولاً برای گرفتن ورودی از کاربران در بازی‌های پشتیبانی شده و دیگر کاربردهای مورد استفاده قرار می‌گیرند.)

جهت مشاوره فنی، استعلام و دریافت قیمت با شماره ۰۹۱۲۲۱۸۶۸۱۷ تماس حاصل فرمایید.